Roelofs Full Management is een bureau wat zich heeft gespecialiseerd in ondersteuning van projectmanagers en projectorganisaties in, voornamelijk, de utiliteit en infra.

In de multidisciplinaire projecten kunnen wij u ondersteuning bieden met:
- Het ontwerpen van nieuwbouwprojecten;
- Het verzorgen van ramingen en begrotingen van kleine tot zeer grote projecten;
- Het geven van leiding aan werkvoorbereiders, planners, kwaliteitsmedewerkers en inbedrijfstellers;
- Coördinatie tussen engineering, inkoop(commissie), leveranciers en uitvoering;
- Het bewaken en naleven van het contract c.q. het bestek;
- Het verzorgen en controleren van betalingsstukken en (besteks)wijzigingsvoorstellen;
- Het tot stand brengen en handhaven van samenwerkingsverbanden;
- Het voeren van overleg met overheidsinstanties en het bedrijfsleven;
- Het onderhouden van contacten met leveranciers en opdrachtgevers.

Roelofs Full Management is professioneel, betrouwbaar en uiteraard resultaatgericht.

Ons motto: Zeg wat je doet en doe wat je zegt…